Lederskap

Døråpnere

Jeg har reflektert rundt min egen reise i livet. Hva har gjort at jeg har turt å ta steg inn på manns-
dominerte områder? Hun sitter foran meg på kafeen. Hun har lyst til å skrive. Hun har lyst til å fylle debattsidene, være en tydelig kristen stemme i sekulære medier. Men hun vet ikke om hun tør. Hun vet ikke om hun kan. Hun vet ikke om hun er kvalifisert. Vi har en fin samtale hvor jeg deler av mine erfaringer. Vi blir enige om at hun skal sende en kronikk til meg, så jeg kan lese den og rette den. Kronikken er vanvittig godt skrevet. Ikke bare har Maria et glimrende språk, men hun formidler budskapet på en presis og treffende måte. Jeg vet at denne kronikken vil bli publisert dersom hun velger å sende den inn. Tar steg. Noe av det største jeg kan se, er kvinner som tar…

Naviger